W grupie siła!

Na etapie rozwoju dziecka niezwykle istotną rolę odgrywają kontakty z rówieśnikami, nauka współpracy i poznawanie różnorodności. Warto również od najmłodszych lat pozwalać dzieciom na ich naturalną, wrodzoną kreatywność oraz odkrywać ich wewnętrzną wrażliwość. 

W grupie siła! To wakacyjne warsztaty wielokulturowe, wspierające najmłodszych mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, uczące ich otwartości, gotowości do działania i zaangażowania w pracę zespołową. A to wszystko z silnym naciskiem na kreatywność, sztukę i formy artystyczne. W grupie siła! to nie tylko warsztaty, ale przede wszystkim nowe, cenne doświadczenia zarówno pedagogiczne, jak i rówieśnicze, poszerzające horyzonty i uczące szeroko pojętej tolerancji i akceptacji dla drugiego człowieka. 

Organizowane warsztaty znacząco poprawiają stan psychofizyczny dzieci, szczególnie istotny w okresie “popandemicznym”, który silnie wpłynął na zachowania najmłodszych. Dzięki zajęciom dzieci doświadczają pedagogiki otwartej, partnerskiej i wspierającej, a także mają okazję wykonywać zadania pobudzające kreatywność, chęci do współpracy oraz wzmacniające poczucie własnej wartości. 

Efekt współpracy pokazany zostanie otwartej publiczności – rodzinom, znajomym i zaproszonym gościom, dzięki czemu dzieci będą miały okazję pochwalenia się swoim artystycznym dorobkiem. 

Chcesz dołączyć lub zorganizować warsztaty Lelenfant u siebie? Dołącz do nas! office@fae-foundation.org

W 2022 roku Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja koordynuje zadanie „Wakacyjne warsztaty Brave Kids wraz z przeglądem finałowych pokazów”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”

 

Projekt składa się z 7 wakacyjnych warsztatów metodami artystycznej i międzykulturowej edukacji rówieśniczej w 6 różnych lokalizacjach (w Wałbrzychu dwie równoległe grupy w Centrum Stara Kopalnia) będących domami kultury, centrami aktywności lokalnej czy instytucjami kultury (w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu i Wrocławiu na Dolnym Śląsku oraz w Warszawie) dla około 100 dzieci i młodzieży. Każda półkolonia zakończona  interdyscyplinarnym pokazem finałowym – zaprezentowanym po raz pierwszy dla społeczności lokalnej danego miasta (w sumie dla około 600 publiczności), a następnie w formie plenerowego przeglądu spektakli na Wielkim Pikniku Lelenfant we Wrocławiu wraz z otwarciem instalacji będącej wynikiem kooperacji między uczestnikami Lelenfant, architektami i artystami wizualnymi.