Jesteś ważną częścią całości - Udział w warsztatach

OBECNIE PROWADZIMY NABÓR DO LELENFANT TEENS BAND

Warsztaty Lelenfant przybierają różną formę*, ale zawsze opierają się na naszej idei „dzieci uczą dzieci” – edukacji rówieśniczej i edukacji międzykulturowej. Widzimy wielki potencjał w każdym młodym człowieku i chcemy go wydobywać i wzmacniać. Przez wspólną pracę twórczą, a przede wszystkim zabawę i dzielenie się swoimi umiejętnościami, pasją, a nawet pomocną dłonią, wierzymy, że jesteśmy w stanie nauczyć się o wiele więcej oraz stworzyć coś wyjątkowego. Proces pracy podczas warsztatów opiera się na elementach pedagogiki teatru, cyrku czy tańca z wykorzystywaniem i w oparciu pomysłów oraz talentów uczestników i uczestniczek zajęć.

 Główne elementy warsztatów to:

  • komunikacja z dziećmi i młodzieżą oparta na empatii i założeniach partnerskich
  • zastosowanie elementów pedagogiki teatru i cyrku z wykorzystaniem możliwości, pomysłów i talentów uczestników i uczestniczek zajęć
  • wykorzystanie procesu grupowego jako narzędzia wspierającego pracę grupy
  • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wśród uczestników i uczestniczek warsztatów
  • znaczenie i sposób pracy z rolami poszczególnych osób w grupie
  • kolektywne prowadzenie grupy i facylitacja procesu w miejsce dominującego liderowania

*O różnych formach warsztatów (półkoloniach, warsztatach letnich, edycji międzynarodowej i obozie artystycznym, czy budowaniu instalacji artystycznej) dowiesz się więcej w zakładce „Działania” lub sprawdź w Aktualnościach.